Background image
INITEC Corporate Logo

Zastrzeżenia prawne

Odpowiedzialna za treść tej strony
INITEC Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mielecka 8 lok. 2
53-402 Wrocław / Polska

1. Ograniczenie odpowiedzialności
Treść naszej strony została opracowana z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności udostępnionych treści. Korzystanie z zawartości witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej nie nawiązuje się żadnych stosunków umownych między użytkownikiem a naszą firmą.

2. Linki zewnętrzne
Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (“linki zewnętrzne”). Strony te podlegają odpowiedzialności poszczególnych administratorów. Nie mamy żadnego wpływu na ich obecny i przyszły wygląd oraz na treści linkowanych stron. Jeśli zostaną nam przekazane uwagi dot. działań niezgodnych z prawem, sprawdzimy je i niezwłocznie usuniemy takie linki.

3. Prawa autorskie i pokrewne
Treści zamieszczone na naszej stronie internetowej podlegają prawom autorskim i pokrewnym. Każde wykorzystanie niedozwolone prawami autorskimi i pokrewnymi wymaga naszej uprzedniej zgody na piśmie lub zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtworzenia treści. Dopuszcza się natomiast tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Przedstawienie naszej strony w obcych ramkach wymaga naszej zgody na piśmie.

4. Google Analytics
INITEC może używać Google Analytics. Ta usługa analizy WWW firmy Google korzysta z tzw. “Cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na Waszym komputerze i które umożliwiają analizowanie korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez cookie (łącznie z adresem IP) są analizowane przez Google. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google danych zebranych przez Ciebie w sposób opisany powyżej i dla wyżej wskazanego celu.

5. Klauzula salwatoryjna
Jeśli jakaś część niniejszego oświadczenia zostanie uznana za nieważną, nie może to mieć wpływu na uwagi prawne jako całość, które zachowują swoją ważność.

6. Prawo właściwe
Treść i korzystanie z niniejszej strony podlegają polskiemu prawu we wszystkich aspektach.

Sądem właściwym, w określonym zakresie, jest Sąd właściwy dla adresu Wrocław / Polska.

Zapytanie o ofertę

Z przyjemnością przygotujemy indywidualną ofertę współpracy.

Dane kontaktowe

Adres:
INITEC Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mielecka 8 lok. 2
53-402 Wrocław / Polska

Telefon: +48 (0) 71 71 62 530
E-mail: office@initec.pl

NIP: PL 894 313 63 61

Godziny pracy *

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00

* Uwaga: Kontakt poza godzinami otwarcia po wcześniejszym uzgodnieniu.

Praca

Jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu? Wyślij swoje CV.*

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Dział Human Resources:
E-mail: jobs@initec.pl

* Uwaga: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dołączonym CV dla INITEC z siedzibą we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).